Voimassa 11.9.2021 lähtien

Hyvä Asiakkaamme, 

Hienoa, että olet halunnut lähteä mukaan Laulau Oy:n (Y-tunnus: 2218809-1) (”Laulau” tai ”me”) iloiseen ja innostavaan musiikin, luovien menetelmien ja toiminnallisen oppimisen maailmaan! Haluamme kiittää sinua siitä, että olet päättänyt kunnioittaa Laulaun ja sen yhteistyökumppanien työpanosta käyttämällä Laulaun tuotteita ja palveluita fiksusti sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti (”Käyttöehdot”). Juuri Sinun vastuullinen toimintasi mahdollistaa sen, että voimme jatkossakin tarjota laadukasta sisältöä asiakkaidemme iloksi sekä merkityksellisten asioiden hyväksi.

Arvostamme sitä, että jaksat tutustua Käyttöehtoihin huolellisesti. Muistathan, että voit esittää meille milloin tahansa kysymyksiä Käyttöehtoihin liittyen. Laitathan mahdolliset kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. 

1 MÄÄRITELMÄT

Näissä Käyttöehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä.

Asiakas tarkoittaa juuri Sinua, joka olet tilannut tai tilaamassa Laulaulta tai sen jälleenmyyjältä käyttöösi Materiaalia. Asiakkaanamme voi olla yhteisö (esim. yritys, yhdistys, kunta, varhaiskasvatuksen yksikkö tai muu vastaava) tai täysi-ikäinen yksityishenkilö. Yhteisöasiakkaita edustaa Asiakkaan nimeämä ja valtuuttama henkilö. Asiakkaan tilatessa Materiaalia ja solmiessa sitä koskevan Lisenssisopimuksen Laulaun kanssa, Asiakas tai Asiakkaan edustajana toimiva henkilö vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja täysivaltainen sekä oikeutettu tekemään Materiaalia koskevan tilauksen ja solmimaan Lisenssisopimuksen Asiakasta sitovasti. 

Käyttäjä tarkoittaa joko Sinua itseäsi Asiakkaana (yksityishenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla) tai Asiakkaan yhteisöön kuuluvaa, Lisenssin piirissä olevaa käyttäjää.

Laululaukku-tili muodostuu Laulaun Asiakkailleen luomasta asiakaskohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, joiden avulla Asiakkaamme pääsevät Sisältöpalveluun hyödyntämään tilaamaansa Materiaalia Lisenssisopimuksen puitteissa. Laulau luo Asiakkailleen (yhteisöasiakkaiden edustajalle pääkäyttäjänä) asiakaskohtaisen Laululaukku-tilin Sisältöpalveluun mahdollisimman pian Lisenssisopimuksen solmimisesta. Asiakas saa Laululaukku-tilin tiedot automaattisena sähköpostiviestinä osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Asiakas voi vaihtaa salasanaa Sisältöpalvelun Omat tiedot –sivulla (Info > Omat tiedot). 

Laululaukku-tili voi pohjautua myös asiakkaan aiempaan Luovalaukku.fi-palvelun asiakastiliin, mikäli sama sisältö on käytettävissä ja lisenssisopimus jatkuu myös Laululaukku.fi-palvelussa.

Lisenssisopimus tarkoittaa Asiakkaan ja Laulaun välillä solmittua sopimusta, jolla Laulau luovuttaa Asiakkaalle Lisenssin sovittuun Materiaaliin sopimuksen mukaista maksua vastaan. Lisenssisopimus muodostuu Asiakkaan joko Laulaun verkkokaupassa, sähköpostitse, tilauslomakkeella tai puhelimitse tekemästä tilauksesta, jonka Laulau on vahvistanut, sekä näistä Käyttöehdoista.

Lisenssi tarkoittaa Lisenssisopimuksen tarkempien ehtojen ja näiden Käyttöehtojen mukaista rajattua käyttöoikeutta Lisenssisopimuksen kohteena olevaan Materiaaliin. Asiakkaan käyttöön Lisenssillä annettava Materiaali voi kattaa Sisältöpalvelussa saatavilla olevan Materiaalin rajatusti tai kokonaisuudessaan, riippuen Lisenssin sisällöstä. Käyttöoikeus Materiaaliin voi olla joko yhdelle tai useammalle Käyttäjälle rajattu. Käyttäjärajaus voi perustua yhteisöasiakkaiden osalta esimerkiksi tietyn fyysisen toimipisteen henkilöstöön ja rajaus voi olla lisäksi määritelty henkilöstön tehtävien perusteella (esim. tietyn päiväkodin kasvatushenkilöstö). Lisenssin tarkoittaman käyttöoikeuden rajauksen perusteena voi olla myös osallistuminen tiettyyn Laulaun järjestämään koulutukseen. Lisenssin voimassaolo voi olla määräaikainen tietylle kaudelle tai toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkaan on huomioitava, että käyttäessään ja esittäessään julkisesti (esim. päiväkotiryhmissä, opetuksessa, terapiassa tai muulla vastaavalla tavalla) Sisältöpalvelusta saatavia musiikkia sisältäviä ääni- ja videotiedostoja (”Musiikki”), Asiakkaalla tulee olla asianomaisen tekijänoikeusjärjestön (Teosto ry / Gramex ry) myöntämä ja voimassaoleva lupa Musiikin edellä mainittuun hyödyntämiseen.

Materiaali tarkoittaa Asiakkaan käyttöön Lisenssisopimuksen nojalla ja Sisältöpalvelun kautta tarjottavaa Laulaun digitaalista tuotesisältöä. Materiaali voi olla muodoltaan tekstiä, kuvia, nuotteja, audiotiedostoja, videoita ja vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia tai näiden yhdistelmiä, joita on saatavilla Sisältöpalvelusta.

Sisältöpalvelu tarkoittaa Laulaun hallinnoimassa ja omistamassa internet-osoitteessa www.laululaukku.fi olevaa verkkopohjaista sisältöpankkia, jonka kautta Laulau tarjoaa Asiakkaan saataville Materiaalia Lisenssisopimuksen mukaisesti.

2 YLEISTÄ

Tiedämme, että Laulaun Asiakkaat ovat reiluja, rehtejä ja toimivat fiksusti sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mutta mikäli Sinulle Asiakkaana syntyy epätietoisuutta siitä, miten tulisi toimia, laitathan meille sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja selvitetään tilanne yhdessä. Käyttöehdoissa määritellään Materiaalin sekä Sisältöpalvelun käyttöä koskevat ehdot sekä Asiakkaan ja Laulaun oikeudet ja velvollisuudet näiden osalta. Materiaalin ja Sisältöpalvelun käyttö edellyttää, että Asiakkaana sitoudut noudattamaan Lisenssisopimusta ja näitä Käyttöehtoja sen osana. Solmiaksesi Lisenssisopimuksen, Sinun on Asiakkaana tullut tutustua näihin Käyttöehtoihin ja hyväksyä niiden sisältö. Lisäksi sovelletaan pakottavaa lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajansuojalakia.

Laulau vastaa Materiaalista ja Sisältöpalvelusta näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Asiakkaana sitoudut mm. suorittamaan Lisenssiä ja Materiaalia koskevat maksut Lisenssisopimuksen mukaisesti sekä käyttämään Materiaalia, Sisältöpalvelua ja Laululaukku-tiliä Lisenssisopimuksen ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Asiakkaana tiedostat, että Lisenssisopimuksen ja näiden Käyttöehtojen tarkoittaman käyttöoikeuden myöntäminen ei tarkoita Materiaalin ja sen mahdollisten kopioiden omistusoikeuden siirtämistä, ellei nimenomaisesti ja kirjallisesti ole toisin sovittu. Käyttöehtoja sovelletaan heti Lisenssisopimuksen astuttua voimaan ja ne ovat voimassa siihen asti, kunnes Lisenssisopimus päättyy sekä soveltuvin osin myös sen jälkeen.

3 MATERIAALI JA LISENSSI

Laulaun tuottama Materiaali on ajatuksella, ilolla ja huolella suunniteltua ja juuri siksi tarjoamme Materiaalin Asiakkaidemme käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on Sisältöpalvelussa. Laulau ei valitettavasti myönnä Materiaaliin yksinoikeuslisenssejä. Laulau pyrkii aina siihen, että Asiakas on tyytyväinen ja Materiaali on mahdollisimman laadukasta ja tämän vuoksi Laulaulla on oikeus tarvittaessa ja ilman erillistä ilmoitusta muokata Sisältöpalvelussa olevaa Materiaalia. Ilmoitamme Asiakkaalle joko Sisältöpalvelussa tai sähköpostitse, mikäli Materiaali ei muokkausten tai esimerkiksi Sisältöpalvelun käyttökatkoksen vuoksi olisi hetkellisesti saatavilla. Pyrimme aina siihen, että Sinulle Asiakkaana ei aiheutuisi katkoksista harmia.

Näitä Käyttöehtoja täydentävät ehdot koskien Lisenssin kohteena olevan Materiaalin yksilöintiä, hinnoittelua, Lisenssin laajuutta ja voimassaoloa sekä päättämistä käyvät ilmi Lisenssisopimuksen tarkemmista ehdoista. Asiakkaan oikeus käyttää Materiaalia sekä Sisältöpalvelua perustuvat aina voimassa olevaan Lisenssisopimukseen ja siinä määriteltyyn Lisenssiin sekä näihin Käyttöehtoihin. Lisenssisopimuksen päättyessä, Asiakkaan Lisenssisopimukseen perustuvat oikeudet lakkaavat.

3.1 LISENSSIN VOIMASSAOLO

Lisenssit ovat voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa olevan, kausiperusteisesti hinnoitellun Lisenssin tilaus uusiutuu automaattisesti kausittain eikä siitä tule Asiakkaalle erillistä ilmoitusta. Kertamaksuun perustuva, toistaiseksi voimassa oleva Lisenssi on voimassa, ellei sitä irtisanota. Lisenssin ollessa määräaikainen, tiedotamme Asiakasta määräajan päättyessä, jolloin Asiakkaalla on mahdollisuus uusia Lisenssiä koskeva tilauksensa erikseen sovittavin ehdoin. Mikäli Asiakas ei uusi Lisenssiä, Lisenssi ja siihen perustuvat oikeudet lakkaavat määräajan päättyessä. 

Ellei Lisenssisopimuksen tarkemmissa ehdoissa ole sovittu poikkeavista irtisanomisajoista, noudatetaan Lisenssisopimusten päättämisen osalta näiden Käyttöehtojen irtisanomisaikoja. Toistaiseksi voimassa oleva kausimaksuun perustuva Lisenssi voidaan irtisanoa päättymään kuluvan kauden loppuun. Asiakkaan tulee toimittaa irtisanomisilmoitus sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. viimeistään 30 päivää ennen kauden päättymistä. 

Mikäli Laulaun liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia, joiden nojalla Laulaulle syntyy tarve olla jatkamatta toistaiseksi voimassa olevien Lisenssien voimassaoloa, Laulau voi irtisanoa kausimaksullisen toistaiseksi voimassa olevan Lisenssin kirjallisella irtisanomisilmoituksella noudattaen 60 päivän irtisanomisaikaa. Tällöin Lisenssisopimus päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Mikäli Lisenssisopimus päättyy edellä mainitun irtisanomisen johdosta siten, että Lisenssisopimuksen tarkoittama kuluva kausi ei ole ehtinyt päättyä, Laulaulla on velvollisuus palauttaa Asiakkaan suorittamasta kausimaksusta jäljellä olevaa kautta vastaava osuus.Vastaavasti, Laulau voi irtisanoa kertamaksuun perustuvan toistaiseksi voimassa olevan Lisenssin noudattaen 60 päivän irtisanomisaikaa, mutta kuitenkin niin, että irtisanominen voidaan suorittaa aikaisintaan 12 kuukautta Lisenssisopimuksen solmimisesta.

Näiden Käyttöehtojen kohta 6 käsittelee Lisenssisopimuksen päättämistä väärinkäytösten ja sopimusrikkomusten nojalla. Lisäksi näissä Käyttöehdoissa on sovittu erityisestä päättämisoikeudesta, mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtojen muuttamista Laulaun toimesta.

3.2 LISENSSIN HINNOITTELU

Asiakkaan tilaaman Lisenssin hinnoittelu ilmenee Lisenssisopimuksen tarkemmista ehdoista. Hinnoittelumallin pohjana voi olla toistaiseksi voimassa olevasta Lisenssistä kertaluonteisesti suoritettava liittymismaksu, kerta- tai kausimaksuun perustuva määräajan voimassa oleva Lisenssi tai toistaiseksi voimassa oleva kausimaksuun perustuva Lisenssi.

Laulau pidättää oikeuden muuttaa Lisenssien hinnoittelu- ja voimassaoloehtoja toistaiseksi voimassa olevien kausimaksullisten Lisenssien osalta. Muutos voi perustua esimerkiksi Materiaalin tuotantokustannusten lisääntymiseen tai muuhun vastaavaan perusteltuun syyhyn. Laulau ilmoittaa mahdollisesta muutoksesta Asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen uusien hinnoittelu- ja voimassaoloehtojen voimaanastumista. Sen lisäksi mitä muutoin on sovittu irtisanomisoikeudesta, irtisanomisen suorittamisesta sekä irtisanomisen vaikutuksista Asiakkaan maksuvelvollisuuteen, Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa Lisenssisopimus edellä kuvatun hinnoittelumuutoksen johdosta siten, että Lisenssisopimus päättyy sinä päivänä, jolloin muutoksen on tarkoitus astua voimaan Laulaun ilmoituksen mukaisesti. Tällöin Laulau voi veloittaa Asiakkaalta palvelumaksusta vain sen osan, joka oikeuttaa Materiaalin käyttöön Lisenssisopimuksen päättymiseen asti.

3.3 LISENSSIN TARKOITTAMAT KÄYTTÄJÄT

Asiakkaana ymmärrät ja hyväksyt, että Lisenssisopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle tai Lisenssin Käyttäjäpiiriä laajentaa ilman Laulaun nimenomaista ja kirjallista suostumusta. Asiakkaana Sinun tulee huolehtia, että Materiaali on vain Lisenssin mukaisten Käyttäjien käytössä ja saatavilla. Ilmoitathan Laulaulle sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), mikäli Lisenssin kattamaa Käyttäjäpiiriä halutaan laajentaa. Muutostilanteessa Laulau varaa oikeuden päivittää Lisenssiä koskevan sopimuksen ehtoja, kuten hinnoittelua. Asiakkaan ollessa yhteisö ja Lisenssin kattaessa useamman Käyttäjän, yksittäisen Käyttäjän osalta Lisenssi päättyy Käyttäjän siirryttyä pois Asiakkaana olevan yhteisön palveluksesta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus antaa Lisenssin tarkoittama käyttöoikeus Asiakkaan palveluksesta poistuneen Käyttäjän sijaan tulleelle henkilölle. Huomaathan, että Asiakkaana vastaat Lisenssin piiriin kuuluvien Käyttäjien fiksusta ja rehdistä toiminnasta ja tietoisuudesta Käyttöehtojen sisällöstä sekä niiden noudattamisesta.

3.4 OIKEUDETON MATERIAALIN KÄYTTÖ

Laulau on suunnitellut ja tuottanut Materiaalin suurella sydämellä sekä käyttänyt siihen niin taloudellisia kuin myös asiantuntijaresursseja. Onkin tärkeää, että Asiakkaamme tiedostavat erityisesti seuraavat Materiaalin käyttöä koskevat rajoitukset:

  • Mikäli Lisenssisopimuksella ei ole toisin sovittu tai tekijänoikeuslain (404/1961) säännökset eivät sitä mahdollista, Asiakkaan ei ole sallittua taltioida, muokata, kopioida, esittää julkisesti tai rajatulle yleisölle (pois lukien Lisenssin tarkoittama yleisö, kuten esimerkiksi päiväkodin tapauksessa päiväkodin lapsiryhmä), välittää tai edelleen lähettää tai siirtää kolmannelle Lisenssin tarkoittamaa Materiaalia tai muutakaan Sisältöpalvelusta saatavilla olevaa Materiaalia tai sen osaa. 
  • Ellei Lisenssisopimuksella ole nimenomaisesti annettu laajempia oikeuksia, Asiakas saa tulostaa ja käyttää Lisenssisopimuksen mukaista Materiaalia tai sen osia (esim. nuotteja, kuvia ja tekstejä) vain hyödyntääkseen sitä Lisenssin tarkoittamassa Asiakkaan omassa ja sisäisessä käytössä tällöinkin kuitenkin asianmukaisin tekijänoikeudellisin viittauksin ja säilyttäen kaikissa lataamissaan sekä käyttämissään Materiaalin tulosteissa ja kopioissa niiden sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät merkinnät.
  • Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Laulaun lupaa käyttää Materiaalia tai sen osia (esim. laulujen audioita, nuotteja, kuvia, videoita) koulutustarkoituksiin ellei Asiakas ole suorittanut erityisen Laulaun sisältöjen koulutustoimintaan sertifioivan koulutusohjelman tai solminut Laulaun kanssa kouluttajasopimuksen. Koulutuskäyttörajoitus koskee kaikkea koulutustoimintaa Asiakkaan sisäisistä koulutuksista ulkopuolisille kohderyhmille järjestettäviin maksuttomiin tai maksullisiin koulutuksiin sekä myös ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvaa opetuskäyttöä. 
  • Asiakas ei saa käyttää Materiaalia tavalla, joka loukkaa tai on omiaan loukkaamaan Laulaun tai kolmannen osapuolen tekijän- tai muita oikeuksia.
  • Asiakkaalla ei ole oikeutta myöntää käyttöoikeuksia Materiaaliin tai Sisältöpalveluun vastikkeettomasti tai vastiketta vastaan, esimerkiksi vuokraamalla Materiaalia, myöntämällä alilisenssejä Lisenssiin tai välittämällä Laululaukku-tilin käyttäjätunnuksia tai salasanaa Lisenssin ulkopuolisille tahoille. 
  • Asiakkaan Lisenssin perustamien oikeuksien siirtyminen liikkeen luovutuksessa luovutuksensaajalle edellyttää Laulaun kirjallista ja nimenomaista hyväksyntää. 

Mikäli soveltuva laki tai Lisenssisopimuksen muut ehdot sisältävät tarkempia rajoituksia tai laajempaa suojaa Laulaulle, edellä yksilöidyt rajoitukset eivät heikennä tätä suojaa. Näiden Käyttöehtojen kohta 6 käsittelee väärinkäytösten ja sopimusrikkomusten seuraamuksia.

4 LAULULAUKKU-TILIN JA SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÄMINEN

Laululaukku-tili on avain Laulaun digitaaliseen aarrearkkuun eli Sisältöpalveluun. Laululaukku-tili onkin tarkoitettu vain Lisenssisopimuksen mukaiseen käyttöön ja sen rajaamalle Käyttäjäpiirille, joten Laululaukku-tilin käyttäjätunnusta tai salasanaa ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti kolmansille osapuolille.

Asiakkaan Laululaukku-tilin osana olevan käyttäjätunnuksen pystyy vaihtamaan vain Laulau. Laulaulla on tietoturvasyistä oikeus vaihtaa Laululaukku-tilin käyttäjätunnus ja/tai salasana ajoittain tai edellyttää Asiakasta vaihtamaan ne. Asiakkaan tulee tiedostaa, että Asiakas on vastuussa Laululaukku-tilin väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista. Asiakkaan tulee sähköpostitse ilmoittaa välittömästi Laulaulle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) Laululaukku-tilin tietojen katoamisesta. Asiakas vastaa Laululaukku-tilin käytöstä, kunnes em. ilmoitus on tehty ja Laulau on kuitannut vastaanottaneensa ilmoituksen.

Laulau pyrkii siihen, että Sisältöpalvelu on Asiakkaan käytössä vuorokauden ympäri jokaisena päivänä. Laulau ei voi kuitenkaan taata, että Sisältöpalvelu ja siihen liittyvä ohjelmisto toimivat jatkuvasti keskeytyksettä ja virheettömästi. Laulaulla ei ole velvoitetta muuttaa tai päivittää Sisältöpalvelua ja sen taustalla toimivaa ohjelmistoa muuten kuin mahdollisten päivitysten osalta.  Laulau pyrkii tarjoamaan Sisältöpalvelun asianmukaista tietoturvan tasoa noudattaen. Asiakkaan tulee kuitenkin ymmärtää, että koska internet-ympäristössä kaikkia tietoturvauhkia ei voida aukottomasti ehkäistä tai estää, Laulau ei voi taata Asiakkaalle, että Sisältöpalveluun ei sisälly mitään tietoturvauhkia mahdollisen kolmannen osapuolen oikeudettoman toiminnan johdosta. Laulau ei voi myöskään taata, että Sisältöpalvelu vastaa Asiakkaan mahdollisesti asettamia erityisiä vaatimuksia. Asiakas vastaa kaikista omaan tietotekniseen ympäristöönsä liittyvistä teknisistä ratkai­suista ja niiden edellyttämistä vaatimuksista, kustannuksista ja sopimusvelvoitteistaan.

Asiakkaan tulee aina käyttää Sisältöpalvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja pidättäytyä käyttämästä Sisältöpalvelua miltään osin lainvastaisesti. Asiakkaan ei ole sallittua lisätä tai yrittää lisätä Sisältöpalveluun itse tuottamaansa tai kolmannen tuottamaa aineistoa sen muodosta riippumatta, eikä pyrkiä muokkaamaan tai poistamaan Sisältöpalvelussa olevaa Materiaalia tai vaikuttamaan Sisältöpalvelun toimintaan tai sen tietosisältöön tai tekniseen rakenteeseen millään tavoin. Näiden Käyttöehtojen kohta 6 käsittelee väärinkäytösten ja sopimusrikkomusten seuraamuksia.

5 TEKIJÄNOIKEUS JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Laulaun Sisältöpalvelun sekä myös kotisivujensa (www.laulau.fi) kautta tai muutoin tarjoamat palvelut ja tuotteet, mukaan lukien Materiaali, sisältävät aineistoa, joka nauttii tekijänoikeuslainsäädännön ja/tai muiden immateriaalioikeuksia suojaavien lakien tarkoittamaa suojaa. Vastaavasti, Laulaun tuotteisiin ja niiden osiin sekä Laulaun omistamiin ja hallinnoimiin internet-sivuihin (www.laulau.fi, www.laululaukku.fi ja www.luovalaukku.fi) liittyvät immateriaalioikeudet niiden laajassa merkityksessä (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta soveltuvin osin, mm. tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit sekä domain-nimet) kuuluvat Laulaulle ja soveltuvin osin muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Laulaulle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Laulaulle.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta Lisenssisopimuksen nojalla, pidätetään Laulaulla. Laulau ei myönnä Asiakkaalle tai Käyttäjille epäsuorasti tai hiljaisesti oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. Laulaun ja sen tarjoamien tuotteiden / palveluiden nimet ovat Laulaun tavaramerkkejä, joihin Laulau pidättää kaikki oikeudet.

Pääsyä Sisältöpalveluun tai Laulaun passiivisuutta jonkin Asiakkaan tai Käyttäjän toiminnan osalta ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita Lisenssisopimusta laajemman lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Laulaun tai muun oikeudenhaltijan etukäteistä ja nimenomaista kirjallista suostumusta. Sen lisäksi mitä Asiakkaan ja Laulaun välisestä vastuusuhteesta on sovittu näissä Käyttöehdoissa, tekijänoikeuden suojaamaan teoksen luvattomaan käyttöön tai muuhun immateriaalioikeuksien loukkaukseen syyllistynyt taho on vastuussa oikeudenhaltijoihin nähden soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tulee tässä yhteydessä huomioida erityisesti näiden Käyttöehtojen kohdan 1 (Määritelmät) alakohdassa ”Lisenssi” yksilöidyt ehdot musiikin tekijänoikeusjärjestöiltä hankittavien musiikin käyttölupien voimassaolosta.

6 VÄÄRINKÄYTÖSTEN JA OIKEUDETTOMAN KÄYTÖN SEURAAMUKSET

Tässä kohdassa yksilöidyt oikeussuojakeinot eivät heikennä tai rajoita soveltuvasta lainsäädännöstä Laulaulle johtuvaa suojaa tai oikeussuojakeinoja mahdollisten väärinkäytösten tai sopimusrikkomusten osalta.

Laulaulla on oikeus päättää Lisenssisopimus ja Asiakkaan siihen perustuvat oikeudet välittömin vaikutuksin, jos (i) Asiakas käyttää Materiaalia, Laululaukku-tiliä tai Sisältöpalvelua olennaisella tavalla Lisenssisopimuksen (ml. nämä Käyttöehdot) vastaisesti tai (ii) olennaisen maksuviivästyksen seurauksena, jos Asiakas ei ole maksanut Lisenssisopimukseen perustuvia erääntyneitä maksuja 30 päivän kuluessa Asiakkaalle lähetetyn maksuhuomautuksen päiväyksestä.

Laulaulla on oikeus rajoittaa tai estää Materiaalin ja Sisältöpalvelun käyttöä, mikäli (i) Asiakas rikkoo Lisenssisopimusta tai näitä Käyttöehtoja tavalla, jota ei voida pitää olennaisena rikkomuksena tai (ii) Asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan, mutta viivästys ei ole edellä kuvatulla tavalla olennainen. Ellei maksulaiminlyöntien osalta ole kyse edellä mainitusta olennaisesta maksuviivästyksestä, Laululaukku-tili aktivoidaan ja pääsy Sisältöpalveluun sallitaan, kun Asiakas on suorittanut erääntyneen ja maksamattoman maksun. 

Mikäli Lisenssi päätetään Laulaun toimesta Asiakkaan väärinkäytöksen seurauksena, Laulaulla ei ole velvollisuutta palauttaa Lisenssisopimuksen mukaista suoritettua maksua.

7 VASTUUN RAJOITUKSET

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa laajempaa vastuuta, Laulaun vastuu Materiaalista, sen saatavuudesta ja käytettä-vyydestä, Materiaalin immateriaalioikeuksista sekä Sisältöpalvelun saatavuudesta ja käytettävyydestä määräytyy tämän vastuunrajoituslausekkeen mukaan.

Laulau ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan tai Käyttäjän tai kolmansien osapuolien toimista tai laiminlyönneistä taikka Laulaun estyneestä suorituksesta, jonka syynä on Laulaun vaikutuspiirin ulkopuolella oleva ja Laulaulle ennakoimaton peruste (force majeure). Laulau ei vastaa missään tilanteissa välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi asiakasmenetyksistä ja mainevahingoista. Laulau ei vastaa sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista tai niiden seurauksista, kuten tietojärjestelmien ja verkkojen toimivuudesta tai sen yhteistyökumppanien toiminnassa olevista häiriöistä/puutteista tai kolmansien osapuolten Asiakkaaseen kohdistamista vaatimuksista. Laulau ei myöskään vastaa Laulaun tuotteiden ja Materiaalien käyttötilanteessa mahdollisesti sattuneista henkilövahingoista. 

Laulaun vastuun enimmäismäärä kaikissa tapauksissa on korkeintaan joko (i) kolmen (3) kuukauden käyttöön oikeuttavan Lisenssin hintaa vastaavien palvelumaksujen määrä kausimaksullisten Lisenssisopimusten kausimaksuista laskettuna tai (ii) alle vuoden määräaikaisten Lisenssisopimusten osalta 50 % Lisenssisopimuksen tarkoittamasta maksusta.

8 KÄYTTÖEHTOJEN JA LISENSSIN MUUTTAMINEN

Laulaulle voi syntyä tarve muuttaa ja muokata Käyttöehtoja ja Laulau voi tehdä tällaisia muutoksia oman harkintansa mukaan siltä osin kuin muutos ei vaikuta olennaisesti Asiakkaan oikeuksiin tai velvollisuuksiin (esimerkiksi Materiaalin Lisenssin rajoitukset, hintaa koskevat muutokset tai muut vastaavat muutokset).

Mikäli Laulau haluaa muuttaa Käyttöehtoja olennaisella tavalla, Laulaun tulee ilmoittaa tästä Asiakkaalle sähköpostitse 60 päivää ennen muutoksen voimaan astumista ja mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Lisenssisopimus päättymään siihen päivään, kun muutos astuisi Laulaun ilmoituksen mukaan voimaan. Tällöin Laulau voi veloittaa Asiakkaalta palvelumaksusta vain sen osan, joka oikeuttaa Materiaalin käyttöön Lisenssisopimuksen päättymiseen asti. Muutoin Laulaun tekemät Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluessa, kun niistä on ilmoitettu Asiakkaalle joko sähköpostitse tai Sisältöpalvelussa. Kaikkien muutosten osalta, Sisältöpalvelun käyttäminen sen jälkeen, kun Asiakas on saanut tiedon Käyttöehtojen muuttamisesta ja muutos on astunut ilmoituksen mukaan voimaan, on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Mikäli Asiakas haluaa muuttaa Lisenssisopimusta, muutoksesta on sovittava kirjallisesti Asiakkaan ja Laulaun välillä. 

9 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Käyttöehtoihin sekä Lisenssisopimukseen, jonka osana nämä Käyttöehdot ovat, sovelletaan Suomen lakia.

Jos Laulau ja Asiakas eivät pääse keskinäisin neuvotteluin yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli Asiakas on kuluttaja, Asiakas voi saattaa riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta riitakysymykseen (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki). Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, Laulau suosittelee Asiakasta olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

***

Laulau Oy (Y-tunnus: 2218809-1)

Pääpolku 3 B, 00590 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. | www.laulau.fi | 0405011005