Laululaukku
 
Laululaukku

ISO LAUKULLINEN LAULUJA


Jo lähes 300 lastenlaulua erilaisiin toiminnallisiin ja pedagogisiin tarkoituksiin nuotteineen, äänitteineen ja toimintavinkkeineen. Kattavat hakutoiminnot ja omat listat tekevät laulujen käytöstä helppoa.
Laululaukku

VERKKOKURSSEJA


Kouluttaudu aika- ja paikka- riippumattomasti musiikkikasvatuksen, taidelähtöisten menetelmien ja ilmaisun monien muotojen maailmaan.
Laululaukku

MENETELMÄMATERIAALEJA


Lapsen kasvua ja oppimista monipuolisesti tukevia musiikillisia menetelmiä ja materiaaleja Laulupiirtämisestä® musiikilliseen tunne- ja vuorovaikutusleikkiin.
LAULUSTA LENTOON!

Laululaukku ei ole vain iso repullinen lastenlauluja.
Se on lasten parissa työskentelevän ammattilaisen – varhaiskasvattajan, opettajan, musiikkikasvattajan, terapeutin tai kerho-ohjaajan – mainio ammatillinen työkalu, jonka tavoitteena on helpottaa laulun ja musiikin käyttöä sekä edistää musiikki- ja taidelähtöisen työskentelyn positiivisia vaikutuksia niin kasvatus- ja kuntoutustyössä kuin myös lasten kokonaisvaltaisessa kasvussa ja oppimisessa.